منابع و کتاب و جزوات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی سنجش تکمیل 90 آزاد و سراسری

جزوات کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی سنجش تکمیلی سال ٩٠ کنکور 90 شامل دروس حرکت شناسی - ایئومکانیک ورزشی - سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی - رشد و تکامل حرکتی - حرکات اصلاحی - یادگیری حرکتی - مبانی تربیت بدنی - مدیریت برنامه ریزی - فزیولوژی ورزشی و تغذیه - آسیب شناسی ورزشی - مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشی و غیره به صورت تکی یا کلی با بهترین به صورت حضوری یا پستی ارائه می گردد.

تمامی جزوات آخرین نسخه می باشند

آزمون های ازمایسی موسسه اکسین ٩ هزار تومان

تلفن تماس 09192266082 یا mvau1386@yahoo.com

قیمت : 42 تومان

/ 0 نظر / 15 بازدید