جزوات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و it

بسمه تعالی

درس

منبع 1

منبع 2

منبع 3

کتاب تست

ریاضی مهندسی

پارسه38

 

(نیکوکار)

(نیکوکار)

آمار

پارسه27

دست طورانی28

(نیکو کار)

(نیکو کار)

محاسبات

پارسه

نصیر  70

راهیان ارشد

راهیان ارشد

گسسته

سنجش تکمیلی 32

پارسه33

*قلی زاده (بهت می دم)

پوران

نظریه

پارسه21+لینزفصل 9 به بعد+پوران+حل مسائل لینز

کارگهی(+با صدای آن)22

 

پوران

سیستم عامل

پارسه

دست عابد34(+با صدای آن) + مقسمی

دست حقیقت36(+با صدای آن)

مقسمی

ساختمان داده

پارسه

دست ابراهیم مقدم (+با صدای آن)+ مقسمی14

قدسی47

مقسمی

مدار منطقی

پارسه

هادی یوسفی + پوران12

 

پوران

معماری

پارسه 

جزوه کلاسی 40پارسه

سنجش تکمیلی

پوران

طراحی الگوریتم

پارسه17

دست ابراهیم مقدم 16+ مقسمی

دست سید جوادی (+با صدای آن)18

مقسمی

پایگاه داده

پارسه

دست ابراهیم مقدم 26(+با صدای آن)+ مقسمی

دست رانکوهی25

مقسمی

هوش مصنوعی

پارسه

پوران

 

پوران

مدار الکتریکی

پارسه

کلاسی عبدالعالی

 

 

زبانهای برنامه سازی

پارسه(+با صدای آن)

سنجش تکمیلی

 

 

کامپایلر

پارسه

قاسم ثانی8

کارگهی10

 

مدیریرت

پارسه

حمید یزدان پرست46

 

 

مهندسی نرم افزار

پارسه(ناظمی)

 

 

 

شبکه

پارسه(حقیقت)

دست صادقیان30یا 31

 

مقسمی

VLSI

پارسه

 

 

 

دیجیتال

پارسه

 

 

 

انتقال داده

پارسه

 

 

 

زبان

زبان عمومی و تخصصی پارسه(شاکری)

دست دکتر آموخته (فن ترجمه 1 و 2 ) (+با صدای آن) *(تو dvd)

/ 1 نظر / 14 بازدید
اسما

سلام جزوات کارسناسی ارشد